کره مریخ
ترامپ: کره ماه بخشی از مریخ است! ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

ترامپ: کره ماه بخشی از مریخ است!

رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارنظر خود در توییتر، قمر ماه را بخشی از سیاره مریخ دانست!