کمک مردمی
نیکوکاران اردبیلی با پیوستن به پویش «عید قربان» یاریگر کمیته امداد در دستگیری از فقرا باشند ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد استان:

نیکوکاران اردبیلی با پیوستن به پویش «عید قربان» یاریگر کمیته امداد در دستگیری از فقرا باشند

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: پویش مردمی «عید سعید قربان» فرصت مغتنمی برای نیکوکاران و خیران است تا با هر مقدار کمک خود کمیته امداد را در دستگیری هر چه بیشتر از خانوار تحت حمایت و محرومان استان اردبیل یاری کنند

رشد ۲۰ درصدی کمک‌های حامیان طرح اکرام به ایتام اردبیلی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی خبر داد؛

رشد ۲۰ درصدی کمک‌های حامیان طرح اکرام به ایتام اردبیلی

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل گفت: کمک‌های حامیان به ایتام و فرزندان خانوار تحت حمایت در سال‌ ۹۷ نسبت به مدت مشابه خود در سال ۹۶ با رشد ۲۰ درصدی روبه‌رو بوده است.