کمیسیون قضایی مجلس
اموال توقیفی متهم پرونده سکه ثامن پیش از عید بین مالباختگان تقسیم شود+عکس ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
نامه عضو کمیسیون قضایی مجلس به دادستان تهران

اموال توقیفی متهم پرونده سکه ثامن پیش از عید بین مالباختگان تقسیم شود+عکس

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا اموال توقیف شده از متهم پرونده سکه ثامن پیش از عید بین مالباختگان به نسبت طلب تقسیم شود.