کوثر
دستگیری ۱۱ حفار غیر مجاز در مشکین شهر و کوثر ۱۷ آذر ۱۳۹۷
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اردبیل خبر داد؛

دستگیری ۱۱ حفار غیر مجاز در مشکین شهر و کوثر

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اردبیل از دستگیری 11 حفار غیرمجاز در مشکین شهر و کوثر خبر داد.