۲۳ حوزه استان اردبیل
پروژه‌های آبخیزداری در ۲۳ حوزه استان اردبیل اجرا می‌شود ۱۵ تیر ۱۳۹۸
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل:

پروژه‌های آبخیزداری در ۲۳ حوزه استان اردبیل اجرا می‌شود

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با اعتبار 270 میلیارد ریال در 23 حوزه آبخیز استان اجرا خواهد شد