مساله کدام است؛ قاچاق گوشت، یا قاچاق مسئولیت؟/ تغییر هیات مدیره کشت و صنعت در هفته آتی

خبرهای رسیده حاکی از داستان سازی جالب برای کشت و صنعت مغان و قاچاق گوشت، از سوی کسانی دارد که در جریان خبر تغییر همه اعضای هیات مدیره این شرکت در روزهای آینده هستند و مبنی بر آن،به دنبال اختلال و تعویق ماجرا برآمده اند .

به گزارش حرف آور، خبرهای رسیده حاکی از داستان سازی جالب برای کشت و صنعت مغان و قاچاق گوشت، از سوی کسانی دارد که در جریان خبر تغییر همه اعضای هیات مدیره این شرکت در روزهای آینده هستند و مبنی بر آن،به دنبال اختلال و تعویق ماجرا برآمده اند .

به گزارش خبرنگار ما، در روزهای آینده و احتمالا هفته آینده،  همه اعضای هیات مدیره کشت و صنعت تغییر می کنند و قاسم محمدی، مدیرعامل، با هیات مدیره جدید باید ادامه کار دهد.
بر اساس این خبر، داستان سرایی ها و خبرسازی های بسیاری از سوی برخی افراد و جریانات متضرر از تغییرات آتی، در رسانه ها و فضای مجازی استارت خورده که آخرین نمونه آن، ماجرای عجیب قاچاق گوشت از کشت و صنعت به سوی تهران بوده که مبتنی بر هیچ تنظیم شده، تا شاید از این رهگذر، روند تغییرات در این مجموعه بزرگ اقتصادی مختل شده و یا به تعویق بیفتد.
برای بسیاری از کارشناسان و فعالین این عرصه، عجیب بود که قاچاق گوشت در داخل کشور چه معنا و مبنایی دارد و مگر چنین سابقه ای در داخل، می تواند موضوعیت داشته باشد؟! و قطعا این سناریوی بیش نبوده است.
تغییر هیات مدیره شرکت قطعی است و به احتمال زیاد چهار نفر از میان اسامی زیر، با هماهنگی مسئولان استانی و ملی، برای جایگزینی، معرفی خواهند شد؛
ربعلی جهانی
منصور عالیور
کیومرث خانمحمدیان مقدم
یوسف جهانی جلودار
سید سبحان علی علوی
نایبعلی رحیمی
سلیمان وظیفه