پیام شهروند؛ گرانی یک شبه مرغ از ۷۸ هزار تومان به ۸۴ هزار تومان

قیمت مرغ یک شبه از 78 هزار تومان به 84 هزار تومان افزایش یافت.

حرف آور: با سلام مدیر جهاد کشاورزی استان لطفا علت افزایش قیمت مرغ_ که چرا ۸۴ هزارتومان شده _را توضیح دهید.

نمیشود یک شبه قیمت مرغ از ۷۸ هزارتومان به ۸۴ هزارتومان برسد.

با این رویه مطمنا دو هفته دیگه هم به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

مردم قدرت خرید مرغ رو ندارند باید به اهالی استان پاسخگو باشید.