پیام شهروند؛ هنوز پول کشاورزان گندم کار پرداخت نشده است

ما کشاورزان نزدیک ۵۰ روز هست گندم خود رو به تعاونی تحویل دادیم معلوم نیست کی پول ما رو میدن.

حرف آور: آقایانی که حامی کشاورزان هستند کجایید. پس ما کشاورزان نزدیک ۵۰ روز هست گندم خود رو به تعاونی تحویل دادیم معلوم نیست کی پول ما رو میدن.

بخدا به همه بدهکاریم. پول سم و سم پاشی .پول کارگر و پول آبی که خریدیم و به گندم زدیم. مایحتاج زندگی رو بخریم نزدیک مدرسه هست نتونستیم بچه ها رو ثبت نام کنیم از یه طرف لباس مدرسه. بابا دیگه خسته شدیم کی رو باید ببینیم اخه ما کشاورزان دردمون رو به کی بگیم. به قران دیگه خسته شدیم به چه امیدی و با کدام پول زمین رو شخم بزنیم و بذر بخریم و بکاریم لطفا مسیولان جهاد کشاورزی ببینند و راه حلی برای ما پیدا کنند.