اتحاد برای رقم زدن یک اتفاق؛ عباس کریمی با دعای خیر مردم در مسیر بهارستان

آغاز فرایند ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی با شور و هیجان غیرقابل وصفی همراه بود.

به گزارش حرف آور؛ آغاز فرایند ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی با شور و هیجان غیرقابل وصفی همراه بود.

حضور خیل کثیری از مردم در خیابان ” سلمان_فارسی ” حکایت از یک اتفاق ویژه داشت؛ همه انگار آمده بودند تا از همین حالا صاحب یکی از کرسی های مجلس را انتخاب کنند.

کودک و بزرگ، مرد و زن، دختر و پسر همه با هم از ثبت نام قطعی عباس کریمی سخن می گفتند؛ گردهمایی محلی طوایفی که خیلی زودتر از آن چیزی که فکرش را می کردیم، شور و هیجان را به انتخابات اردبیل آورد.

عباس کریمی که پیشتر به عنوان مرد سایه در انتخابات قدرت نمایی می کرد و توانسته بود شم انتخاباتی و قدرت سیاسی خود را به اثبات برساند امروز هم به مانند روز پیش ثبت نامی اش، نشان داد که کار بلد راه است و تکنیک های انتخاباتی را به خوبی می داند.

کریمی حالا حمایت بسیاری از طوایف بزرگ را در کنار خود می بیند و بی شک در روزهای آتی نیز خبرهای زیادی از این کاندیدا خواهیم شنید.