صحبتهای جواد عزتی هنگام دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی

جواد عزتی پس از دریافت جایزه بهترین کارگردان فیلم اول بیان کرد: در چندسال پایانی زندگی پدرم خیلی تلاش کردم و بهترین بازی‌های زندگی‌ام را انجام دادم که این صحنه را ببینند اما نشد. انتهای پیام/ منبع

صحبتهای جواد عزتی هنگام دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی

جواد عزتی پس از دریافت جایزه بهترین کارگردان فیلم اول بیان کرد: در چندسال پایانی زندگی پدرم خیلی تلاش کردم و بهترین بازی‌های زندگی‌ام را انجام دادم که این صحنه را ببینند اما نشد.

انتهای پیام/

منبع