پوستر| آزادی آمریکایی

تظاهرات دانشجویی حامیان فلسطین در برخی نقاط آمریکا و رفتارهای خشونت آمیز پلیس با تظاهرکنندگان یکی از مسائل مهم این روزها به شمار می رود.

به گزارش حرف آور؛ اخبار تظاهرات دانشجویی حامیان فلسطین در برخی نقاط آمریکا و واکنش نیروهای امنیتی در این خصوص همچنان داغ است.