جنگ نرم آهن فروشان و شهرداری؛ بازار جدید خریدار ندارد

در حالیکه شهرداری اردبیل در نظر دارد کلنگ احداث بازار جدید آهن فروشان را بر زمین بزند، اتحادیه آهن فروشان این کلنگ زنی را بی مرتبط با خودشان اعلام کرده اند.

به گزارش خبرنگار حرف آور، موضوع انتقال بازار آهن فروشان اردبیل به خارج از شهر سال های سال است که به یک دغدغه و البته مطالبه جدی مردمی تبدیل شده بود.

بازاری که در کنار حوادث و خطرات و البته موضوعات ترافیکی و…، به لحاظ آلودگی های صوتی _روانی نیز برای شهروندان غیرقابل تحمل بود.

حال که به نظر اراده جمعی بر انتقال این بازار است به نظر می رسد این اقدام به مذاق آهن فروشان خوش نیامده است.

در حالیکه شهرداری اردبیل در نظر دارد روز یکشنبه کلنگ احداث این بازار را در محله سه راه کورائیم بر زمین بزند اتحادیه آهن فروشان این کلنگ زنی را بی مرتبط با خودشان اعلام کرده اند.

در این اطلاعیه آمده است که موضوع کلنگ زنی که بنام احداث بازار آهن فروشان پخش می شود، هیچ ارتباطی به مجموعه صنف آهن فروشان و فلزکاران ندارد و فاقد اعتبار است؛ اتفاقی که البته قابل پیش بینی هم بود.

هرچند پیشتر جواد انصاری رئیس سابق شورای شهر اردبیل هم در جلسه بررسی انتشار فراخوان جهت احداث بازار آهن فروشان گفته بود که با تصویب این لایحه، بستر برای خروج یکی از مشاغلی از سطح شهر که درخواست مردمی نیز بود فراهم شد.

انصاری تاکید کرد با تصویب اختصاص ۳۸ هکتار زمین طبق این لایحه امیدواریم حجمی از ترافیک مرکز شهر کاسته شود.

وی اظهار کرد که مقاومت اتحادیه‌ها در برابر انتقال مشاغل بی معنی است، چرا که شورا در برابر سختی‌های ترافیکی مردم پاسخگو هستند.

در هرحال به نظر می رسد باتوجه به کلنگ زنی بازار جدید آهن فروشان باید منتظر ابعاد جدیدی از حاسیه ها باشیم.