اینفوگرافی| اطلاعت فرمانده

در اینفوگرافی اطاعت فرمانده به اقدامات مهم رئیسی در اردبیل پرداخته شده است.

به گزارش حرف آور؛