سیدحسن عاملی، چهره ای فراتر از یک امام جمعه

آیت الله عاملی فارغ از مسئولیت های حکومتی، چهره ای محبوب، فراجناحی و کاریزماتیک در استان اردبیل بصورت اخص و کشور بصورت اعم محسوب می شود.

حرف آور؛ هادی صباغی: اینروزها، بحث خبر تایید نشده جابجایی دکتر سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در محافل سیاسی و اجتماعی استان، موجی از نگرانی را در بین مردم و فعالین این عرصه ها ایجاد کرده است.

عاملی فارغ از مسئولیت های حکومتی، چهره ای محبوب، فراجناحی و کاریزماتیک در استان اردبیل بصورت اخص و کشور بصورت اعم محسوب می شود.

تفکرات و اظهارات به روز و روشنگرانه در کنار توجه به دغدغه های عمومی و شجاعت در بیان واقعیات اجتماعی، سیاسی و مطالبه گرایانه، از او چهره ای قابل اعتماد و شاخص در اذهان عمومی ساخته است.

سالها تعامل با دولت های مختلف، با رویکرد توجه به مشکلات و اولویت های استان و دوری از تملق و اظهارات دولت پسندانه و غیرمردمی، باعث شده است تا همه مردم و بخصوص صاحب نظران و دلسوزان استان، یک پناه و مأمن قابل اعتماد برای بیان دیدگاه ها، مطالبات و دغدغه های خود داشته و براحتی بتوانند دیدگاه های خود را از طریق او و زبان گویایش، به گوش ارکان نظام تصمیم سازی کشور برسانند.

سعه صدر، آگاهی به مسائل روز ایران و جهان، عدم وابستگی به جناح های سیاسی کشور، داشتن چهره ای مذهبی، مقبول و مردمی، روایی منطق و استدلالات روشن و شفاف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اعتماد عمومی و مردمی بالا و موضع گیری های محکم، منطقی و درست در مسائل مختلف استانی و کشوری، او را به «پدر معنوی استان» تبدیل کرده است.

با احترام به منافع کلی کشور، امید است تصمیم گیرنده گان موضوع با در نظر گرفتن جمیع جهات و در راستای منافع مردم و استان، در این امر بزرگ مراقبت نمایند و اجازه ندهند این چهره مردمی محبوب، در دایره تصمیمات به دور از منافع استانی و ملی گرفتار شده و مردم استان از چنین سرمایه بزرگی محروم شوند.