به استناد ماده 75 قانون کار؛

به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان‌‌آور ممنوع است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: مطابق قانون انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور قاسم رحیمی با اعلام این خبر گفت: با توجه به جایگاه ویژه بانوان در کشورمان قسمتی از قوانین کار به صورت مجزا معطوف به شرایط بکارگیری کارگران زن در کارگاه ها است.

وی اظهار کرد: با در نظر گرفتن ویژگی و توان جسمانی بانوان و به استناد ماده ۷۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است و حتی الامکان  ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و برای زایمان توامان نیز  ۱۴ روز به این مدت مرخصی اضافه می شود.

وی تاکید کرد: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

رحیمی گفت: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، ‌کارفرما مکلف است تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع نماید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: مدت زمان مرخصی ایام بارداری جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود.