تحریف جنایتها با روایت سازی!

از قحطی بزرگ در ایران چه می دانید؟

روایت سازی برای تطهیر جنایت صاحبان قدرت و مالکان رسانه شیوه ای است که همچنان رسانه های غربی برآن تاکید دارند.

سمیه شاهی؛ حرف آور: آیا می دانید که مابین سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ بیش از ۴۰ درصد جمعیت ایران با طراحی یک کشور خارجی جان خود را از دست دادند؟
جالب‌تر اینکه اسناد این قتل و عام فجیع ۱۰ میلیون نفری همچنان در ردیف اسناد طبقه بندی شده و سری انگلستان قرار دارد و این کشور هنوز هم از انتشار کامل آنها ممانعت می کند!
اما سرانجام پس از گذشت یکصد سال سانسور این واقعه تکان‌دهنده در رسانه‌های غرب و همچنین اعوان و انصار داخلی‌شان رسانه سلطنتی بریتانیا BBC ، به وقوع چنین مصیبتی در تاریخ معاصر ایران اعتراف کرد اما به روایت خودش !

بی‌بی‌سی فارسی این قتل عام دردناک را که پژوهش‌ها نشان می‌دهد در اثر اشغال ایران به دست انگلیسی‌ها رخ داد، اینگونه روایت می کند که «آنفلوآنزای اسپانیایی» آن هم منتقل شده از سربازان روس دلیل فوت بیش از ۴۰ درصد از ایرانیان بوده است!

در این گزارش آمده است: “روستاها بیشترین تلفات را داشتند و محققان، شرایط اجتماعی را مهم‌ترین دلیل برای شیوع آنفلوآنزای اسپانیایی در ایران می‌دانند… قحطی، وبا و اعتیاد از یک طرف و آنفلوآنزای اسپانیایی از طرف دیگر؛ کشور در اشغال نیروهای خارجی بود، دولت مرکزی هم هیچ کنترلی خارج از دیوارهای تهران بر کشور نداشت. تعداد کشته شدگان آنفلوآنزای اسپانیایی در ایران بر پایه حدس و گمان است، برخی آن را یک میلیون و عده‌ای دیگر بیش از ۶ میلیون تخمین زده‌اند”.

جملات فوق می‌‎رساند که رسانه بی بی سی نه تنها می خواهد رضا خان را که با کمک بریتانیا به تخت سلطنت نشسته، ناجی ملت ایران نشان دهد، بلکه می‌خواهد نقش بریتانیا را در این فاجعه بزرگ انسانی کمرنگ کند و آن همه کشته را به گردن شرایط اجتماعی، ناکارآمدی دولت و روس‌ها بیندازد!

روایت سازی برای تطهیر جنایت صاحبان قدرت و مالکان رسانه شیوه ای است که همچنان رسانه های غربی برآن تاکید دارند و در همان مسیر گام بر می دارند؛ به فرض همین بی بی سی واکسن فایرز را که به فلج شدن بسیاری از تزریق شدگانش منجر شده و فوتی داشته چنان روایت می کند که بدون واکسن فایرز دنیا از دست کرونا خلاص نخواهد شد!

و قابل تامل اینکه هر روایتی غیر از روایت غالب بی بی سی(واکسن نجات بخش آمریکایی و اروپایی)، اطلاعات غلط خوانده می شود و با برجسته کردن واکسن فایرز نتیجه گیری می کند که کشورهایی که واکسن فایرز را نخرند تبعات جبران ناپذیری را باید تحمل کنند؛ این در حالیست که تلفات فایرز در کشورهایی که این واکسن را تزریق کرده اند ،نه تنها کم نشده که افزایش هم یافته است، در خود انگلیس فوتی کرونا از ۳۰۰ بعد تزریق این واکسن ۱۲۰۰نفر شده!

تجربه تاریخی نشان داده که رسانه‌ها، بازوان قدرتمند دولتهای سلطه جو هستند و حتی می توانند آمار تلفات چند میلیونی قحطی بزرگ طراحی شده به دست مالکان شان را طوری بایکوت و سانسور کنند که حتی از حافظه تاریخی هم کم رنگ شود که نمونه عینی این تحریف جنایت ، قحطی بزرگ ایران در یکصد سال پیش است که تاکنون مسکوت مانده و واقعیت این جنایت تلخ تحریف شده است.

امروز هم خط فریب فکری رسانه های اصلی سعی در پنهان کردن اثرات منفی واکسن ساخت خودشان را دارند و تا جایی که می توانند و با فنون اقناع سعی می کنند بار دیگر برجنایتی که با تزریق واکسن کرونا رخ می دهد سرپوش بگذارند.
باید مراقب بود نقش امروز رسانه ها در زمینه سلامت جوامع بسیار مهم و حیاتی است و چه بسا رسانه ها با شگردهای خبری و عملیات روانی کاری کنند که نسل های بعدی انسان را به خطر بیندازد

رسانه‌ها اغواکننده هستند و طوری که با آنکه می دانیم این پیام رسانه ای، نامعقول به نفع ما نیست ، اما باز همون گزینه بد را انتخاب کنیم.
واقعیت این است که تا سواد رسانه ای مان را ارتقا نبخشیم مغلوب روایت های غالب خواهیم شد و نمی توانیم انتخابی معقول از بین هزاران پیام رسانه ای داشته باشیم .
مخاطب فعال باشیم .