پیام شهروند؛ وضعیت نابسامان پیاده روی دور شورابیل

پیاده روی دور شورابیل وضعیت نابسامانی دارد.

حرف آور: سلام. جهت اطلاع چند متری جلوی شهربازی رو‌ که در دید عموم هست عوض کردند، بقیه کل مسیر همینطوری مونده!