یکی از جذابیت های انتخابات شورای 1400 اردبیل، دوئل جذاب دو چهره مدعی از جامعه مهندسی اردبیل برای کسب جایگاه اولی و رکودشکنی در کسب آرا در انتخابات شورای شهر است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری  حرف آور ، شورای۱۴۰۰ در اردبیل رفته رفته به روزهای حساس خود نزدیک می شود؛ در این میان برخی کاندیداها که شروع پرهیاهو و پرحاشیه داشتند خیلی زود تب و تاب شان فروکش کرد و برخی دیگر نیز همچنان با طمانینه و آرامش به کارشان ادامه می دهند. خیلی های دیگر هم هستند که هنوز نامشان نه در فضای حقیقی و نه مجازی به گوش خیلی ها نرسیده و شاید کماکان در انتظار اتفاقات خاص انتخاباتی هستند.

اما بی شک یکی از جذابیت های انتخابات شورای ۱۴۰۰ اردبیل، دوئل جذاب دو چهره مدعی از جامعه مهندسی اردبیل برای کسب جایگاه اولی و رکودشکنی در کسب آرا در انتخابات شورای شهر است.

کاندیداهایی که در کنار رفاقت چندین ساله، حالا رقابت_جذابی برای نشستن بر کرسی پارلمان محلی اردبیل دارند.

علیرضا_غریبی ؛ متخصص_متعهد

علیرضا غریبی چهره محبوب و مردمی انتخابات شورای شهر اردبیل هست که در دور ششم نیز به مثابه دور پنجم یکی از مدعیان اصلی برای نشست بر کرسی پارلمان محلی اردبیل است.

غریبی که طرفداران زیادی در بین جامعه مهندسی دارد با پشتوانه ۳۰ هزار رای دور پنجم انتخابات شورای شهر، امیدوار است روند حرکتی مثبت خود را حفظ کند.

عملکرد موفق علیرضا غریبی در جایگاه شورایی و نیز احترام و اعتماد مردمی به این چهره انتخاباتی در کنار روند حرکتی منظم و با برنامه در انتخابات دور ششم، خیلی ها را متقاعد کرده که او می تواند این بارهم آرای قابل توجهی را از آن خود کند.

میرمحمد سیدهاشمی؛ چهره ای کاریزماتیک_با کارنامه

در سوی دیگر میرمحمد سیدهاشمی دیگر عضو جامعه مهندسی اردبیل قرار دارد؛ چهره جذاب انتخاباتی که حالا توانسته خود را به عنوان مدعی جدی تصاحب یکی از کرسی های شورای شهر اردبیل معرفی کند.

سیدهاشمی در کنار حمایت جامعه مهندسی و دانشگاهی، حالا طرفدارن زیادی نیز در بین قشرجوان دارد.

خیلی ها بر این باورند در صورت موفقیت سیدهاشمی در انتخابات، باید منتظر تحولات بنیادین در مدیریت شهری اردبیل شد.

دو چهره موفق جامعه مهندسی حالا رقابت جذابی را برای پرشور کردن انتخابات دور ششم شورای شهر آغاز کرده اند؛ رقابتی که در فضای سالم و رفاقتی جو حاکم بر انتخابات را تحت تاثیر قرار داده است.