انتخابات ۱۴۰۰ در اردبیل ظرفیت ورود و ظهور یک پدیده را دارد و بی شک علی سعیدی یکی از همان چهره هایی است که می تواند به عنوان یک پدیده روند انتخاباتی در اردبیل را تغییر دهد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری  حرف آور با نزدیک شدن به انتخابات شورای شهر اردبیل، چهره های جوان، توانمند و باانگیزه، آرام آرام خودی نشان می دهند و حالا توانسته اند رقیب جدی برای کاندیداهای باتجربه و نامی شوند.

کاندیداهایی که در عین جوانی، نشان داده اند که در مسیر پرپیچ و خم مدیریت شهری، کاربلد راه اند و می توانند شهر و شهروندان را به سرمنزل مقصود برسانند.

علی سعیدی فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری، یکی از همان هایی است که حالا توانسته خود را در قامت پدیده انتخاباتی معرفی کند.

کاندیدایی که در عین جوانی با ارائه برنامه هایش، نشان داده که از پختگی و درک بالایی در مدیریت شهری برخوردار است.

سعیدی معتقد است که افزایش عیار و تراز شهری به عنوان شهری منظم، منسجم و برازنده شهروندان فرهیخته و متمدنش، با برنامه‌های مدرن مدیریت شهری، مدیریت مبتنی بر توسعه و پیشرفت، خواهر خواندگی با شهرهای برتر جهانی و توسعه توریسم و …، باید در دستور کار قوی ترین دوره شورای شهر اردبیل قرار بگیرد.

علی سعیدی حضور در عرصه انتخاباتی را برای خود و هر شهردوست و دغدغه مند دیگری وظیفه ای در قبال شهروندان می داند و می گوید؛ شاید موقعیت اجتماعی و منافع مادی ناشی از حضور در شورای شهر برای برخی افراد مهم باشد اما خیلی از افراد صرفا برای ادای دین به شهرشان وارد کارزار سخت انتخاباتی می شوند.

سعیدی که معتقد است مبنای کار مدیریت شهری باید شهروند محور باشد، حقوق شهروندی را چیزی جز احترام به ارزش و کرامت والای انسانی نمی داند.

کاندیدای شورای شهر اردبیل توسعه فرهنگی را لازمه مدیریت شهری می داند و معتقد است که دلیل اصلی عدم رغبت شهروندان به ایجاد شهر شهروند محور انحراف شوراهای شهر از رسالت و وظایف اصلی خود است.

در نگاه سعیدی گردشگری محور توسعه شهر اردبیل است و می گوید؛ بافت های تاریخی، اماکن مذهبی و مجموعه های گردشگری، ظرفیت ها بی نظیر برای توسعه شهر اردبیل است.

در هر حال انتخابات ۱۴۰۰ در اردبیل ظرفیت ورود و ظهور یک پدیده را دارد و بی شک علی سعیدی یکی از همان چهره هایی است که می تواند به عنوان یک پدیده روند انتخاباتی در اردبیل را تغییر دهد.

در شرایطی که تاکید جدی سیستم فکری و مدیریتی نظام، بر استفاده از ظرفیت جوانان متمرکز است، قطعا شهروندان اردبیلی با توجه به کاندیداهای جوان و متخصص، خواهند توانست تجربه ای گرانبها و ارزنده در این مسیر ارائه دهند.