شورای روابط عمومی های استان؛ بودی برای نبود

 روابط عمومی در هر دستگاهی، حکم نبض آنرا دارد و اگر این نبض، بخوبی کار نکند، کل خروجی و عملکرد دستگاه زیر سوال است.

هادی صباغی؛ حرف آور: انتخابات شورای روابط عمومی های استان  برگزار شد و اعضای آن مشخص شدند. شورایی که به نیت کمک به ارتقا و هماهنگی روابط عمومی های استان در نیل به افزایش سواد رسانه ای این واحدها در ادارات ایجاد شد و قرار بود خروجی آن، بالا رفتن سطح کاری آنها باشد.

اما متأسفانه هیچوقت و در هیچ دوره ای اینگونه نبوده و این شورا تبدیل به محلی برای بهره برداری های بعضاً سیاسی شد و اعضای آن خروجی خاصی از خود برجای نگذاشتند.

با فاکتور کردن همکاران رسانه ای حاضر در این منصب، که بعضاً براساس نیاز دستگاهها و صرفا به جهت رابطه کاری و اداری با آن دستگاه، مسئولیت روابط عمومی دستگاه خود را برعهده گرفتند، باقی افراد حاضر در آن، نه سبقه ای در منصب روابط عمومی داشته اند نه حتی با اصول اولیه مسئولیت خود آشنایی دارند!

جالب تر اینکه حتی مدیران دستگاه‌ها هم با جایگاه و کارکردهای این مسئولیت آشنایی ندارند و صرفا برای خالی نبودن عریضه، کارمندی را که در هیچ قسمت اداری بهره وری ندارد، به واحد روابط عمومی تبعید می کنند تا چند صباحی گذران امر نماید.

روابط عمومی در هر دستگاهی، حکم نبض آنرا دارد و اگر این نبض، بخوبی کار نکند، کل خروجی و عملکرد دستگاه زیر سوال است. حال کسی هم منصب اشغال شده توسط خود را نشناسد و نداند چه باید بکند و چه باید نکند، خود تبدیل به پاشنه آشیل آن خواهد شد و بیشتر از آنکه مفید فایده باشد، ضرر رسان خواهد بود.

فراموش نکرده ایم روابط عمومی هایی را که بجای ارتباط مناسب و تعریف شده با اصحاب رسانه و به جهت عدم شناخت موضوع، واحد خود را به محل تردد رانت خواران و مجیزگویان و مواجب بگیران تبدیل کرده و بیشتر از آنکه روابط عمومی باشند، کارچاق کن شده و هم دستگاه خود را به سمت تباهی کشانده اند و هم تخم فاسد رانت خبری را در زمین رسانه ها کاشته و آبیاری کرده اند.

امیدواریم اعضای جدید شورای روابط عمومی های استان، با درک موضوع، هم به کارکرد و اهداف خود برگردند هم با ارتباط مناسب با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، آنها را مجاب نمایند تا ارزش و جایگاه این واحد اداری مهم و حساس را حفظ کرده و از افراد و نیروهایی بهره ببرند که هم سواد کار را داشته باشند هم دل و جرات نشستن بر این مسند تعیین کننده اداری را…